(1)
Kuras, K. Geneza I Ewolucja Dworu królowych Francuskich W świetle Historiografii. PK 2022, 39, 27-48.