(1)
Oƛwiecimski, K. PotencjaƂ Polskiego Lobby W USA. PK 2023, 43, 667-692.