Sabire, A. (2020). Pierwszy admiraƂ tureckiej marynarki wojennej: Czaka Bej. Perspektywy Kultury, 31(4), 61-76. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.06