Prochwicz-Studnicka, B. (2020). Literacka reprezentacja „ja” w średniowiecznych autobiografiach arabskich a kulturowe bariery samopoznania w perspektywie teorii piśmienności. Część 2. Perspektywy Kultury, 31(4), 109-124. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.09