Patek, A. (2020). Polscy uchodźcy wojenni w Palestynie w okresie wojny domowej arabsko-żydowskiej (listopad 1947 – maj 1948). Perspektywy Kultury, 31(4), 125-148. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.10