Osiewicz, P. (2020). Turecka Republika Cypru Północnego jako przykład państwa nieuznawanego. Perspektywy Kultury, 31(4), 149-160. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.11