Bojko, K. (2020). Polska a imperium mongolskie oraz Złota Orda w latach 1241–1502. Perspektywy Kultury, 31(4), 169-206. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.13