Stankiewicz-Kopeć, M. (2020). „Modernizacja gorzelniana” terenów wiejskich w świetle piśmiennictwa polskiego pierwszych dekad zaborów. Perspektywy Kultury, 31(4), 225-242. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.15