Zdziech, D. (2020). Podtrzymywanie polskiej kultury przez Polonię w Nowej Zelandii po II wojnie światowej. Perspektywy Kultury, 31(4), 243-268. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.16