Wróbel, P. (2020). „Obcy” w Dubrowniku od XIII do początków XVI wieku. Perspektywy Kultury, 31(4), 269-284. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.17