Okoński, K. (2020). Drugorzędny drugi obieg. W trzydziestą rocznicę zniesienia cenzury w Polsce. Perspektywy Kultury, 31(4), 285-301. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.18