Karna, W. J., & Knap-Stefaniuk, A. (2018). Współcześni menedżerowie w zarządzaniu talentami w środowisku międzynarodowym. Perspektywy Kultury, 20(1), 77-96. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1816