Bolitho, R. (2021). Purytanie Nowej Anglii: Historia, porządek społeczny, płeć. Perspektywy Kultury, 34(3), 59-72. https://doi.org/10.35765/pk.2021.3403.05