Stankiewicz-Kopeć, M. (2021). Wzór osobowy kobiety polskiej okresu niewoli politycznej: Wokół Pamiątki po dobrej matce Klementyny z Tańskich-Hoffmanowej. Perspektywy Kultury, 34(3), 73-96. https://doi.org/10.35765/pk.2021.3403.06