Perales Galán, L. (2021). Moskwa nie wierzy łzom: kwestia płci i losu. Perspektywy Kultury, 34(3), 97-110. https://doi.org/10.35765/pk.2021.3403.07