Quirini-Popławski, Łukasz, & Semczuk, M. (2021). Wykorzystanie aplikacji mobilnych GIS w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Propozycja postępowania badawczego. Perspektywy Kultury, 35(4), 199-222. https://doi.org/10.35765/pk.2021.3504.13