Lickiewicz, J., Pekara, J., Georgieva, I., & Makara-Studzińska, M. (2022). Analiza porównawcza postaw mieszkańców Czech i Polski wobec pandemii COVID‑19. Perspektywy Kultury, 37(2), 251-266. https://doi.org/10.35765/pk.2022.3702.17