Oytun Altun, H. (2022). Modernizacja czy symplifikacja: empiryczne podejście do reformy języka tureckiego. Perspektywy Kultury, 36(1), 155-166. https://doi.org/10.35765/pk.2022.3601.11