Fedorak , N. (2022). Kwestia gatunkowego i historycznego kontekstu lwowskiej „Prosfonemy” z 1591 roku. Perspektywy Kultury, 38(3), 41-58. https://doi.org/10.35765/pk.2022.3803.06