Daraż-Duda, K. (2022). Portal społecznościowy dla katolików: Między wizją twórców a preferencjami użytkowników internetu – studium przypadku Twojaparafia.pl (Opinio.pl). Perspektywy Kultury, 39(4), 219-238. https://doi.org/10.35765/pk.2022.3904.16