Kuras, K. (2022). Geneza i ewolucja dworu królowych francuskich w świetle historiografii. Perspektywy Kultury, 39(4), 27-48. https://doi.org/10.35765/pk.2022.3904.05