Oƛwiecimski, K. (2023). PotencjaƂ polskiego lobby w USA. Perspektywy Kultury, 43(4/2), 667-692. https://doi.org/10.35765/pk.2023.430402.38