PROCHWICZ-STUDNICKA, B. Literacka reprezentacja „ja” w średniowiecznych autobiografiach arabskich a kulturowe bariery samopoznania w perspektywie teorii piśmienności. Część 2. Perspektywy Kultury, v. 31, n. 4, p. 109-124, 31 grudz. 2020.