PATEK, A. Polscy uchodźcy wojenni w Palestynie w okresie wojny domowej arabsko-żydowskiej (listopad 1947 – maj 1948). Perspektywy Kultury, v. 31, n. 4, p. 125-148, 31 grudz. 2020.