STANKIEWICZ-KOPEĆ, M. „Modernizacja gorzelniana” terenów wiejskich w świetle piśmiennictwa polskiego pierwszych dekad zaborów. Perspektywy Kultury, v. 31, n. 4, p. 225-242, 31 grudz. 2020.