FEDORAK , N. Kwestia gatunkowego i historycznego kontekstu lwowskiej „Prosfonemy” z 1591 roku. Perspektywy Kultury, v. 38, n. 3, p. 41-58, 29 wrz. 2022.