Zinkow, Leszek. 2020. „Od Redakcji”. Perspektywy Kultury 24 (1), 5-6. https://doi.org/10.35765/pk.2019.2401.01.