Zinkow, Leszek. 2020. „Egipt Na początku XX Wieku W świetle esejów Prasowych Tadeusza Smoleńskiego”. Perspektywy Kultury 31 (4), 9-28. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.03.