Sabire, Arık. 2020. „Pierwszy Admirał Tureckiej Marynarki Wojennej: Czaka Bej”. Perspektywy Kultury 31 (4), 61-76. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.06.