Patek, Artur. 2020. „Polscy Uchodźcy Wojenni W Palestynie W Okresie Wojny Domowej Arabsko-żydowskiej (listopad 1947 – Maj 1948)”. Perspektywy Kultury 31 (4), 125-48. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.10.