Osiewicz, Przemysław. 2020. „Turecka Republika Cypru Północnego Jako przykład państwa Nieuznawanego”. Perspektywy Kultury 31 (4), 149-60. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.11.