Stankiewicz-Kopeć, Monika. 2020. „«Modernizacja gorzelniana» terenów Wiejskich W świetle piśmiennictwa Polskiego Pierwszych Dekad zaborów”. Perspektywy Kultury 31 (4), 225-42. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.15.