Wróbel, Piotr. 2020. „«Obcy» W Dubrowniku Od XIII Do początków XVI Wieku”. Perspektywy Kultury 31 (4), 269-84. https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.17.