Stankiewicz-Kopeć, Monika. 2021. „Wzór Osobowy Kobiety Polskiej Okresu Niewoli Politycznej: Wokół Pamiątki Po Dobrej Matce Klementyny Z Tańskich-Hoffmanowej”. Perspektywy Kultury 34 (3), 73-96. https://doi.org/10.35765/pk.2021.3403.06.