Quirini-Popławski, Łukasz, i Marcin Semczuk. 2021. „Wykorzystanie Aplikacji Mobilnych GIS W zarządzaniu Dziedzictwem Kulturowym. Propozycja postępowania Badawczego”. Perspektywy Kultury 35 (4), 199-222. https://doi.org/10.35765/pk.2021.3504.13.