Lickiewicz, Jakub, Jaroslav Pekara, Irina Georgieva, i Marta Makara-Studzińska. 2022. „Analiza porównawcza Postaw mieszkańców Czech I Polski Wobec Pandemii COVID‑19”. Perspektywy Kultury 37 (2), 251-66. https://doi.org/10.35765/pk.2022.3702.17.