Oytun Altun, Hilal. 2022. „Modernizacja Czy Symplifikacja: Empiryczne podejście Do Reformy języka Tureckiego”. Perspektywy Kultury 36 (1), 155-66. https://doi.org/10.35765/pk.2022.3601.11.