Myszk, Zenon. 2022. „Łebskie Camino – Na Pograniczu świata Nauki I działaczy społecznych”. Perspektywy Kultury 37 (2), 267-72. https://doi.org/10.35765/pk.2022.3702.18.