Nowak, Alicja Zofia, i Agnieszka Gronek. 2022. „Introduction”. Perspektywy Kultury 38 (3), 13-14. https://doi.org/10.35765/pk.2022.3803.04.