Fedorak , Nazar. 2022. „Kwestia Gatunkowego I Historycznego Kontekstu Lwowskiej «Prosfonemy» Z 1591 Roku”. Perspektywy Kultury 38 (3), 41-58. https://doi.org/10.35765/pk.2022.3803.06.