Daraż-Duda, Katarzyna. 2022. „Portal społecznościowy Dla katolików: Między Wizją twórców a Preferencjami użytkowników Internetu – Studium Przypadku Twojaparafia.pl (Opinio.Pl)”. Perspektywy Kultury 39 (4), 219-38. https://doi.org/10.35765/pk.2022.3904.16.