Kuras, Katarzyna. 2022. „Geneza I Ewolucja Dworu królowych Francuskich W świetle Historiografii”. Perspektywy Kultury 39 (4), 27-48. https://doi.org/10.35765/pk.2022.3904.05.