Burkiewicz, Łukasz (2020) „Od Redakcji”, Perspektywy Kultury, 31(4), s. 5-6. doi: 10.35765/pk.2020.3104.01.