Zinkow, L. (2020) „Egipt na początku XX wieku w świetle esejów prasowych Tadeusza Smoleńskiego”, Perspektywy Kultury, 31(4), s. 9-28. doi: 10.35765/pk.2020.3104.03.