Patek, A. (2020) „Polscy uchodźcy wojenni w Palestynie w okresie wojny domowej arabsko-żydowskiej (listopad 1947 – maj 1948)”, Perspektywy Kultury, 31(4), s. 125-148. doi: 10.35765/pk.2020.3104.10.