Osiewicz, P. (2020) „Turecka Republika Cypru Północnego jako przykład państwa nieuznawanego”, Perspektywy Kultury, 31(4), s. 149-160. doi: 10.35765/pk.2020.3104.11.