Stankiewicz-Kopeć, M. (2020) „«Modernizacja gorzelniana» terenów wiejskich w świetle piśmiennictwa polskiego pierwszych dekad zaborów”, Perspektywy Kultury, 31(4), s. 225-242. doi: 10.35765/pk.2020.3104.15.