Zdziech, D. (2020) „Podtrzymywanie polskiej kultury przez Polonię w Nowej Zelandii po II wojnie światowej”, Perspektywy Kultury, 31(4), s. 243-268. doi: 10.35765/pk.2020.3104.16.