Wróbel, P. (2020) „«Obcy» w Dubrowniku od XIII do początków XVI wieku”, Perspektywy Kultury, 31(4), s. 269-284. doi: 10.35765/pk.2020.3104.17.