Bolitho, R. (2021) „Purytanie Nowej Anglii: Historia, porządek społeczny, płeć”, Perspektywy Kultury, 34(3), s. 59-72. doi: 10.35765/pk.2021.3403.05.